KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Cepte Tamir Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur.  

 Bu çerçevede “yazılı” olarak Cepte Tamir’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • İadeli taahhütlü olarak
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Cepte Tamir kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

 Seba Office Boulevard, D Blok
Ayazağa Mh. Mimar Sinan Sk. No: 21/1
Sarıyer/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla ya da İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Seba Office Boulevard, D Blok
Ayazağa Mh. Mimar Sinan Sk. No: 21/1
Sarıyer/İstanbu

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

Çağrı Merkezi: 0 850 840 42 65


Whatsapp Danışma :0 850 840 42 65


info@ceptetamir.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soyisim:

 

TC Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

 1. Lütfen Cepte Tamir ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri

Ziyaretçi

Eski Çalışan olarak

Çalıştığım Yıllar :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve görev bilgisini belirtiniz.

 

İş ortağı

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : …………………………………………………………………..

Diğer: ……………………………………………………………..

Cepte Tamir içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 1. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yönteminin seçilmesi halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 • Adresime gönderilmesini istemekteyim.

İşbu başvuru formu, Cepte Tamir ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Cepte Tamir tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Cepte Tamir ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Cepte Tamir, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi           :

İmza                           :

feedback

Bizi Değerlendir

Fiyat normal
Aradığım markayı bulamadım
Sadece fiyat almak için geldim
Kararsızım, düşünmek istiyorum