MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  

   MADDE 1- TARAFLAR

 

  1.1- SATICI:

 

Ünvanı         : CEPTETAMİR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET  

   LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi          : Seba Office Boulevard, D Blok Ayazağa Mh. Mimar Sinan Sk. No:21/1    

                      Sarıyer/İSTANBUL

Tel              : 0 850 840 42 65

Email           : info@ceptetamir.com

 

Bundan böyle sözleşmede CEPTETAMİR olarak anılacaktır.

 

  1.2- ALICI:

 

Sözleşmeyi elektronik ortamda okumuş ve kabul etmiştir . Bundan böyle sözleşmede ALICI olarak anılacaktır.

 

 

MADDE 2- KONU

 

   İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın CEPTETAMİR’E ait www.ceptetamir.com internet sitesinden mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET

 

Mal veya hizmetin peşin veya vadeli fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu müşteriye gönderilen fatura içeriği KDV dahil mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır. Söz konusu mal veya hizmet/hizmetlerin özellikleri, marka/modeli, adedi veya renkleri, www.ceptetamir.com web sitesi üzerinde bulunan Ürün Detay sayfalarında belirtildiği gibidir.

 

GENEL HÜKÜMLER

 

   4.1- ALICI, www.ceptetamir.com internet sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini; hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifası sonucu teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve  elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

   4.2- Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın CEPTETAMİR’den satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

 

   4.3- Malın teslimatı, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme konusu mal veya hizmet, her bir mal veya hizmet için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ya da CEPTETAMİR’in Merkez adresinde ALICI veya gösterdiği kişi/kuruluşa söz konusu mal veya hizmet teslim edilir.

 

   4.4- Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. CEPTETAMİR, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları CEPTETAMİR’e ait olacaktır. Söz konusu mal veya hizmetin ALICI’nın bulunduğu veya gösterdiği adreste sunulması halinde ortaya çıkacak hizmet bedeli ALICI’ya aittir.

  4.5- Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun mal veya hizmeti kabul etmemesininden CEPTETAMİR sorumlu tutulamaz.

   4.6-CEPTETAMİR, sözleşme konusu mal veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

   4.7- ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce CEPTETAMİR tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

   4.8- ALICI, CEPTETAMİR web sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerle ilgili bilgi almak, şikayet ve itirazlarını iletmek veya kanuni cayma hakkını kullanmak amacıyla 0 850 840 42 65 no'lu Çağrı Merkezi’ni arayabilir ya da info@ceptetamir.com mail adresine gönderebilir

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

   5.1- ALICI ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir

 

   5.2- Cayma hakkını kullanma kararı alan ALICI, bu kararını 0 850 840 42 65 no'lu Çağrı Merkezi’ni veya info@ceptetamir.com e-posta adresine bildirmelidir. ALICI, teslim aldığı ürünü ve faturayı, satın alma işlemini gerçekleştirmek için SATICI'ya ulaştırmalıdır. Bunun için SATICI’nın anlaşmalı olduğu taşıma firması MNG olarak belirlenmiştir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal veya hizmetin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

   5.3- Cayma Hakkının istisnaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
    b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

    c) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  2. d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 6- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

   ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER:

   SATICI’nın iş bu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içerisinde sunamaz ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya mal veya hizmetin ifa süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Haklarını kullanması sebebiyle SATICI’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

 

   İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  

MADDE 9- YÜRÜRLÜK

        

    9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

    Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

 

SATICI   : CEPTETAMİR İletişim Teknolojileri Ve Yazilim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

feedback

Bizi Değerlendir

Fiyat normal
Aradığım markayı bulamadım
Sadece fiyat almak için geldim
Kararsızım, düşünmek istiyorum