Diyaframın ne olduğundan başlayacak olursak: “Objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine ne yoğunlukta düşeceğini belirleyen sistemdir.”

 

Fransızca “diaphragme” kelimesinden gelirken İngilizce “açıklık” anlamına geliyor.

 

Fotoğrafçı diyafram değerini kontrol ederek aynı zamanda ışığı da kontrol etmiş olur. Bu sayede pozlama değerini de istediği şekilde ayarlayabilir.

 

f değeri şu şekilde değerler alabilir: f/2.8, f/5.6, f/8, f/11, f16, f/22.

 

Fotoğraf makinelerinde ışığın kontrolü diyafram adı verilen özel bir mekanizma ile yapılıyor. Yaprak şeklinde özel bir mekanizma olan diyafram açılıp kapanarak sensör üzerine düşen ışığın şiddetinin ayarlanmasını sağlıyor.

 

Diyafram genelde f (bazen de F) harfi ve yanında bir rakam ile ifade ediliyor. Diyafram değerinin yanındaki rakam küçüldükçe daha açık, büyüdükçe daha kapalı bir diyafram açıklığından söz ediliyor. Başka bir ifade ile anlatmak gerekirse; f değeri küçüldükçe sensöre daha fazla ışık düşer. Diyafram değeri büyüdükçe sensöre daha az ışık düşer.

 

f değeri düşük olan (f/2, f/2.8 gibi) objektifler üretim şartlarından dolayı pahalı olurlar. Bu objektifler düşük ışık şartlarında çok iyi sonuçlar verirler. Bu yüzden açık diyaframlı objektifler profesyoneller tarafından tercih edilir.

 

Diyafram değeri hesaplaması;

 

• Diyafram değeri objektif çapının diyafram açıklığı çapına bölünmesi ile bulunur.
• Diyafram değerlerinin sayısal olarak yükselmesi, makineye girecek ışığın azalacağını, küçülmesi ise artacağını gösterir.
• Belirli bir değere sahip tüm objektiflerin, o değerde, aynı miktarda ışık geçirmeleri gerekir.
• Her değer artışında makineye giren ışık miktarı bir önceki miktarın yarısına iner.

 

DİYAFRAMIN FOTOĞRAFA ETKİSİ – DİYAFRAM AYARI

 

Diyafram değeri alan derinliğini yani fotoğrafta netleme yapılan noktanın, önünde ve arkasında net olarak görülen alanın miktarını etkiliyor.

 

Diyafram ayarı kısıldıkça aynı mesafeden yapılan çekimlerde alan derinliği artar, diyafram açıklığı arttıkça derinlik de buna bağlı olarak azalıyor.

 

Derinlik arttıkça öndeki ve arkadaki obje arasındaki netlik farkı değişir bu nedenle nesnelerin netliği azalırken flu bir görüntü oluşuyor.

 

Diyafram değeri daraldığında ise netlik alanı genişleyeceği için tek karede farklı konuları anlatmak mümkün hale geliyor.

 

Her bir kullanımın kendine özel teknikleri ve anlamları bulunuyor.  Önemli olan anlatılacak konunun ihtiyacı olan diyafram ayarı için doğru belirleme yapmaktır.

 

PEKİ, DİYAFRAM KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?

 

  • Portre fotoğraflarında; genellikle arka planı flu yapmak istendiğinden diyafram ayarı açık olarak kullanmak gerekiyor.
  • Makro fotoğraflarda; portre fotoğrafla benzer özellikler taşır, konuyu ön plana çıkarmak için açık diyafram değeri tercih ediliyor.
  • Manzara fotoğraflarında; genellikle her yerin net olması istenir, bunu da diyafram ayarı kısık durumda kullanarak elde edebiliyorsunuz.
  • Gece fotoğraflarında; ışık genellikle yetersiz olduğu için alan derinliği arka plana atılır, açık diyafram kullanılır.

 

FOTOĞRAFTA DİYAFRAM AYARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER;

 

• Diyafram alan derinliği değiştirilerek fotoğraftaki net alan miktarını değiştirebilirsiniz.
• Manzara çekiminde büyük f değer kullanılıyor.
• Fotoğrafı gizemli hale getirmek için küçük f değeri kullanılabilir.
• Işık yetersizliğinde diyafram değeri açılmalıdır.

 

DİYAFRAM AÇIKLIĞI VE POZLAMA

 

“Diyafram” veya “iris” adıyla da bilinen lensin diyafram açıklığı, optik yolda lensten geçen ışık miktarını kontrol etmek için kullanılabilen değişken boyutlu bir yapıya sahip mekanik mühendislik harikası olarak sayabiliriz.

 

Pozlamayı kontrol etmenin iki ana yolu diyafram açıklığı ve deklanşör hızıdır diyebiliriz. Belirli bir deklanşör hızında loş ışık, görüntü sensörü düzlemine daha fazla ışık girmesi için büyük diyafram açıklığı, parlak ışık ise optimum pozlamaya ulaşmak için küçük diyafram açıklığı gerektiriyor.

 

Alternatif olarak, benzer sonuçlara ulaşmak için diyafram açıklığı ayarını aynı bırakıp deklanşör hızını değiştirebiliyorsunuz.

 

Ancak diyafram açıklığının sağladığı açıklığın boyutu lensten geçen ışığın ne kadar “koşutlandığını” belirlendiği için ve bu da alan derinliğini doğrudan etkiliyor.

 

Dolayısıyla istediğiniz görüntüleri elde etmek için hem diyafram açıklığını hem de deklanşör hızını kontrol etmeniz gerekiyor.

 

Mobil fotoğrafçılık ile ilgili sıkça duyduğunuz terimleri açıklayan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

feedback

Bizi Değerlendir

Fiyat normal
Aradığım markayı bulamadım
Sadece fiyat almak için geldim
Kararsızım, düşünmek istiyorum