Günümüzde artık herkesin kullandığı ve neredeyse dakika başına bir kere kontrol ettiği telefonlar insanlarda telefon bağımlılığı oluşturmaktadır. Nereye gidersek gidelim yanımızda olan telefonlar her ne kadar pek çok açıdan işimize yarasalar da bazı negatif yönleri de gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle genç neslin yüzde 97.4'ünün akıllı telefonu bulunurken telefon kullanma yaşı da 10 yaş ortalaması kadar düşmüştür. Ayrıca gençlerin yüzde 70'i günde en az 3 saat boyunca telefonda vakit geçirmektedir. Peki en az üç saat telefonla vakit geçiren gençlerimiz bu durumdan nasıl etkilenmektedir?

Telefon Bağımlılığı Gençler Üzerindeki Nasıl Etkiler Bırakıyor?

  • Evde ve ailelerinin yanında devamlı olarak telefonu ile ilgilenen gençler ailelerinin uyarıları sonucunda pek çok anlaşmazlık yaşamaktadır.
  • Uyarıları dikkate almayan gençlerden bazıları aile içinde ebeveyn şiddetine maruz kalmakta ve aile bağları zayıflamaktadır.
  • Telefon bağımlılığı sadece evde değil okullarda da devam etmektedir. Bu sebeple ders ortamında öğrenciler telefonlarıyla ilgilendiklerinde dersi dinleyemedikleri için başarı oranları düşmektedir.
  • Ders sırasında telefonla oynamaları sebebiyle pek çok öğrenci öğretmenlerinden uyarı ve ceza almaktadır.
  • Ayrıca arkadaş çevresinde de telefonla ilgilenen gençlerin pek çoğu çeşitli iletişim problemleriyle karşı karşıya gelmektedir.

Telefon Bağımlılığının Aile Ekonomisindeki Etkileri

537 lise öğrencisi üzerinde yapılan araştırma sonucunda öğrencilerden yüzde 46'sının ailelerinin asgari ücret ile geçindiği yüzde 19'unun ise asgari ücretten az gelir elde ettiği ortaya çıkmıştır. Peki gelir seviyesi bu kadar düşükken akıllı telefon sahibi olan gençlerin oranı nedir?

Araştırmaya dahil olan gençlerin yüzde 97'sinin akıllı telefonu olduğu ve güncel teknolojik gelişmeler sonucu yüzde 53'lük kısmın telefonunu yenilediği belirlendi. Ayrıca gençlerin ailelerinde en az 4 adet akıllı telefon olduğu ortaya çıktı.

Gençler akıllı telefon sahibi olmanın bir zorunluluk olduğunu düşünürken bu zorunluluğun maddi yükü babalara kalmıştır. Çoğu gencin telefon ücretini babalarının ödediği belirlendi. Telefon bağımlılığı özellikle 15 yaşına gelmeden önce telefon sahibi olunmasıyla başlamakta ve sadece telefon alarak da iş bitmemektedir. Telefonlara çeşitli internet paketleri de dahil olunca ücret iyice artmaktadır.

Aileler elde ettikleri kazançtan daha fazlasını akıllı telefonlar aracılığıyla tüketmektedir. Dört kişilik bir aile ele alındığında dört ayrı telefon dört ayrı masraf ortaya çıkarmaktadır. Bu durum hem aile ekonomisini negatif olarak etkilerken hem de teknolojiye duyarlı ve telefon bağımlılığı olan gençler yaratmaktadır.

feedback

Bizi Değerlendir

Fiyat normal
Aradığım markayı bulamadım
Sadece fiyat almak için geldim
Kararsızım, düşünmek istiyorum